2017

Blog uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.

Klasa technikum cyfrowych procesów graficznych.

Praktyki zawodowe w Bielefeldzie odbywają się w ramach projektu Erasmus:

„Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum

Numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-014688

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia

1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r.

Termin odbywania praktyki: 5 – 25 listopada 2015 r.