Odwiedziłyśmy dzisiaj naszą szkołę partnerską Berufskolleg Senne, spotkanie było umówione na 7:20, dlatego musiałyśmy dosyć wcześnie wstać żeby zdążyć na czas. Jako cyfrówka miałyśmy okazję uczestniczyć w lekcji klasy o naszym zawodzie. Następnie czekało nas spotkanie w szkole Berufskolleg Rudolf Rempel z pozostałą cześcią naszej grupy, tam również uczestniczyliśmy w lekcjach. Najważniejszym punktem spotkania była rozmowa z nauczycielem zajmującym się praktykami. Każdy z nas mógł opowiedzieć o swoich wrażeniach dotyczących praktyk.